Social competences development in youths with a visual impairment

Kamila Růžičková, Ivan Růžička

Abstract


The transition to a self-sufficient lifestyle is not always smooth and easy for adolescents and youths with visual impairments. The article deals with the role of the family as well as the possibilities of vocational support in the development of social competences of adolescents.


References


Galvas Z. (2007). Vybrané aspekty teoretické a užité tyflopsychologie. [In:] J. Jesenský (ed.) Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků (pp. 54– 95). Praha: UJAK.

Galvas Z. (2001). Nácvik sociálních dovedností u těžce zrakově postižených dospělých osob – Praha: Tyfloservis.

Gűttnerová D., Vítková M. (2002). Sociální učení – předmět pro žáky se zrakovým postižením. [In:] J. Jesenský (ed.) Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia (pp. 100–111). Hradec Králové: Gaudeamus.

Jesenský J. (2007). Prolegomena systému tyflorehabilitace a metodiky tyflorehabilitačních výcviků. Praha: UJAK.

Konvičková K., Galvas Z. (2001). Prevence sociálně patologických jevů na středních školách pro zrakově postiženou mládež. [In:] J. Jesenský (ed.) Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia (pp. 64 – 68). Hradec Králové: Gaudeamus.

Lopúchová J. (2008). Pedagogika zrakovo postihnutých. Bratislava: MABAG. Lopúchová J. (2006). Z výskumu správania sa zrakovo postihnutých detí v hrách. E-Pedagogium, 1, 80–84. Olomouc: PdF UP.

Pluhařová P. (1999). Komunikační principy v procesu integrace těžce zrakově postižených. Tyflologické listy, 1–2. http: www.braillnet.cz/sons/docs/tyflolisty

Ptáčková I. (2009). Úroveň sociálních dovedností u středoškolské mládeže se zaměřením na osoby se zrakovým postižením. Hradec Králové: UHK, bakalářská práce. Metodické skriptum ke kurzu „Práce s Goldsteinovou metodou“ (2002), interní materiál. Texas Department of Assistive and Rehabilitative Services. http: www.dars.state.tx.us


Refbacks

  • There are currently no refbacks.